Na začátku školení mě a mým kolegům byla dána možnost nahlédnout do exkurzu práce na PC – tvorba prezentací v Power-pointu, vytváření grafů, tabulek a vzorců v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, psaní textů a jejich úprava v textovém editoru MW Word a do detailně rozebrat elekronickou komunikaci. S již zmíněnými činnostmi jsem začal pracovat na základní škole v době, kdy jsem ji sám studoval. Znalosti používání IKT jsem prohloubil dále na SŠ, kde jsem v rámci jednotlivých předmětů plnil zadané úkoly pro vyučující. Na druhém stupni začíná jeden veliký problém. Málo komu se podaří zaujmout na 100% puberťáky. Když jsme dostávali vypracovat prezentaci českých měst nebo jedné evropské země, každý stáhl z Wikipedie text, který si ani předem nepřipravil (nepřečetl) a bezhlavě text přečetl třídě. Každý druhý u takové prezentace usnul, každý čtvrtý spolužák dělal nepořádek – vyrušoval a já se s paní učitelkou modlil, aby taková prezentace už skončila. Prožíval jsem při prezentacích, kde někdo něco četl z papíru pocity zoufalství, znuděnosti. Nikdo si takovou prezentaci nepamatoval – informace. Naučil jsem se vytvářet prezentace v Power-pointu. Stačilo několik triků – přechody mezi snímky, hudba, živé obrázky a studenti se změnili k nepoznání. Začali dávat pozor a mnozí se následně z mé prezentace inspirovali pro zvolení jiné formy, než pouze předčítat hloupě stáhnutý text na papíře, jak to bylo v předešlých situacích mých kamarádů. Tento můj o mnohem zajímavější princip jsem používal i na střední škole. Je nezbytné, v době modernizace a růstu moderní společnosti aplikovat informační a komunikační technologie – PC, notebooky, netbooky, iPady, tablety do běžného života. Tento krok si myslím, že je nevyhnutelný. Vše je dnes řízené počítačem a bez něho již nemůžeme být. Ať sám jsem mnohdy proti těmto technologiím, které přinášejí řadu problémů (ať již život jedince ve virtuálním světě, přinášejí řadu nemocí – obezitu, ničení zraku, větší procento výskytu krádeží osobních údajů atd. Na druhou stranu PC nám nepřinášejí nejenom zábavu, ale pomocí něho můžeme rozvíjet našeho tvůrčího ducha, technické dovednosti a dostat jakoukoliv informaci, která nás zajímá z různé oblasti. Je jen na nás, na jaké účely budeme PC a jiné přístroje používat a kolik hodin každý den. Svět je řízen digitálně a my, ať již opravdu chceme nebo nechceme musíme být jeho součástí. Na začátku školení jsem si tudíž zopakoval to, co již jsem dlouho předtím uměl. Veliký zlom školení nastal, při používání tabletu, co by nejnovějšího, nejmodernějšího nástroje nové doby.

Tablet, neboli přenosný počítač ve tvaru desky s integrovanou dotykovou obrazovkou, která se používá jako hlavní způsob ovládání jsem držel v ruce a seznamoval jsem se s tabletem poprvé v další etapě školení. První krok byl najít tlačítko zapínání, druhý krok se v prostředí tabletu orientovat a pak šlo téměř vše samo. Byl jsem ze začátku používání tabletu velice nedůvěřivý, protože jsem viděl, jak studenti v hodinách, když budou moci tablety využívat, toho budou zneužívat. Dedukoval jsem z toho, že z dob, kdy já jsem byl studentem, dostali jsme na začátku prvního roku netbook k používání jej do výuky. Studenti, potažmo mi spolužáci do 3 měsíců, kdy dostali tento přístroj nebo nástroj se změnili. Učitelé byli bezradní. V době, kdy učitel vykládal novou látku nebo opakoval předešlé probrané téma, žáci hráli hry, poslouchali písničky, navzájem si psali nebo byli na sociální síti – Facebooku. Je pravdou, že záleží nejenom na jedinci, jaký má morální profil, co si vše dovolí, ale také záleží a myslím si ve větší míře závisí vše na vyučujícím, kdo jakou má autoritu, jaký má vztah se žáky atd. Dnes je bohužel abnormálně veliký problém s nekázní dětí a to se nebavíme pouze v kontextu českých škol. Jedná se o školy, které se nacházejí v západních zemích. Silná nekázeň má za následky menší inteligenci lidí, neboť vyučující za prvé podlehne tlaku davu a nelze v dnešní době ukočírovat každého (i zaujmout za určitých podmínkách atd.), když jsme každý rozdílný, někde jinde jsme vyrůstali apod.

Malinko mě uklidnila věta, která vyplynula z úst lektora, že studenti tablety budou používat pouze k dosažení určitého zadaného cíle – například  budou s tabletem vytvářet prezentace, kterou následně studenti budou prezentovat před celým publikem – ostatními dětmi (budou tak i mluvit). Kdyby tato myšlenka se udržela a její primární cíl byl takový, jaký jsem Vám sdělil v předešlé větě, nemám se začleňováním tabletů do vyučovacích hodin problém – nic proti tomu. Tak jako u PC máte nebo můžete nalézt s tabletem různé programy, funkce nebo aplikace pro tvorbu materiálů na výuku s tím rozdílem, že je vše více propracovanější a řekl bych i jednodušší, než u klasického PC. Je úžasné, když během samotného promítání prezentace Vám vyskočí přímo živé video, které jste sám natočil, upravil a přidal mu různé efekty. Studenti náhle zbystří a mnohdy se i zasmějí. Tím splníte dva úkoly v jednom – zaujmete a studenti si i něco z hodiny odnesou (informace, postřehy).

Pomocí moderních informačních a komunikačních technologií, jestliže máte možnost připojení na internet zcela proniknete do jiného světa, kde padají veškeré bariéry, které doposud nastaly (jste možná řešili). Nejenom, že můžete například pomocí e-mailu posílat nebo sdílet informace s někým dalším, můžete v souvislosti s výukou podnikat kroky, abyste šli tak řečeno s dobou. Studentům dát za úkol učit se pomocí 1e-learningu, tak jim dát možnost nalézt informace i v jiné podobě, než knižní. Pomocí e-learningu jsem sám absolvoval mnohé kurzy – DJ za 10 dnů, autotesty, tvorba prezentací a řadu dalších kurzů). Je výhodou, že se rychle dozvíte řadu informací, na které byste museli čekat, když byste se spoléhali jenom na knihy. Já osobně dále s informacemi pracuji (nejsem pouze jen pasivní přijímač informace). Zkoumám návaznost informace na události, vykonávám analýzu chování lidí, zkoumám společenský vývoj atd.

Další vychytávkou pomocí IKT je komunikace přes hranice vlastního státu (ve kterém žijete). Nikoho by nenapadlo před několika lety v minulosti, že právě díky novým technologiím nebudete muset čekat několik dní, než dojde někomu do ciziny pohled či dopis, abyste se s ním mohli spojit – navázat kontakt. Přes aplikaci Voki můžete pomocí vytvořené imaginární postavičky komunikovat s cizinci. Žáci se takto učí, procvičují cizí jazyk, vnímají  odlišné kultury, jejich rozdíly a zvláštnosti oproti nám. V tomto je dle mého názoru největší GRÓ. Během jedné aplikace tak můžete nadchnout studenty a dovést je k slušným výsledkům jejich práce – vzdělávání. Když jste na studenty tvrdý, vidíte po čase, že mnozí z nich jsou v technice lepší – zdatnější, než Vy osobně. Dost věcí se pak učíme od studentů a jsou nám pro inspiraci pro další výuku.

Školení mi bylo ku prospěchu. Nenaučil jsem se pouze, jak správně používat tablet při vyučování, nýbrž nového způsobu kontaktu a spojení se žákem, co by individuální osobou, která má své vlastnosti, zájmy, hodnotové cíle, sny atd. Mění se tím pádem vztah mezi učitelem a žákem v pravém slova smyslu, než tomu bylo doposud. Školení tak považuji za přínosné a jsem velmi rád, že jsem se ho mohl zúčastnit. Doporučuji ho dále.

Michal Andörfer

Hodnocení školení v rámci projektu Dotkněte se inovací (1)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *